Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos personbilar i kommunal verksamhet (g CO2/km)
Mätområde Datum Värde (g CO2/km)
Gislaved 2010 180,0
Gislaved 2011 181,5
Gislaved 2012 164,2
Gislaved 2013 154,5
Gislaved 2014 146,5
Gislaved 2015 138,9
Gislaved 2016 129,8
Gislaved 2017 122,1
Gislaved 2018 108,5
Gislaved 2019 93,8
Gislaved 2020 87,3
Gislaved 2021 83,5
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.H.1
Uppdaterad: 2022-05-11