Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos personbilar i kommunal verksamhet (g CO2/km)
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.H.1
Uppdaterad: 2022-05-11