Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos lätta lastbilar i kommunal verksamhet (g CO2/km)
Mätområde Datum Värde (g CO2/km)
Motala 2010 190,9
Motala 2011 232,3
Motala 2012 203,0
Motala 2013 199,1
Motala 2014 193,2
Motala 2015 201,5
Motala 2016 196,0
Motala 2017 190,9
Motala 2018 178,5
Motala 2019 169,9
Motala 2020 167,5
Motala 2021 173,5
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.H.2
Uppdaterad: 2022-05-11