Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel kommunala lätta lastbilar som kan köras med nollutsläp

Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Mätområde Datum Värde (%)
Nacka 2010 0,0
Nacka 2011 0,0
Nacka 2012 0,0
Nacka 2013 0,0
Nacka 2014 0,0
Nacka 2015 0,0
Nacka 2016 0,0
Nacka 2017 0,0
Nacka 2018 0,0
Nacka 2019 0,0
Nacka 2020 2,9
Nacka 2021 13,4
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.

Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som kan köras med nollutsläpp.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.I.2
Uppdaterad: 2022-05-11