Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel kommunala lätta lastbilar som kan köras med nollutsläp

Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.

Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som kan köras med nollutsläpp.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.I.2
Uppdaterad: 2023-09-24