Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Sparsam körning

Fråga: Har kommunen genomfört systematisk utbildning i sparsam körning det senaste året, eller genomfört ett uppföljningsprogram?
Mätområde Datum Värde
Skinnskatteberg 2014 Nej
Skinnskatteberg 2016 Nej
Skinnskatteberg 2023 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.T
Uppdaterad: 2023-11-19