Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kommunala indikatorer

Måluppfyllelse

16 %

Hela transportsektorn

IndikatorK.0 Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010
52 %

Personbilstrafik

IndikatorK.1 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som våra personbilar skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010.
-16 %

Kollektivtrafik

IndikatorK.2 Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik till år 2030 jämfört med år 2010

Välj aspekt

Kommunen som helhet

DelområdeK.H
Projekt K
Uppdaterad: 2022-05-13