Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från transportsektorn

Riket
Boxholm

Indikatorer

Vägtrafik

IndikatorK.H.K.3.1 Växthusgasutsläpp per capita från transporter på Sveriges vägar (Ton CO2ekv/capita)

Alla transportslag

IndikatorK.H.K.3.2 Växthusgasutsläpp per capita från alla transportslag i kommunen (Ton CO2ekv/capita)
Delmål K.H.K.3
Uppdaterad: 2024-07-21