Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Indikatorer

Energianvändning i transportsektorn (K1_KH)

IndikatorK.H.K.1 Mängd drivmedelsenergi som levererats till tankställen inom kommunens gränser, samt till kollektivtrafiken (MWh/capita)
Delmål K.H.K
Uppdaterad: 2023-12-15