Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kommunen som helhet

Indikatorer för kommunen som geografiskt område
Riket
Nybro

Delområden

Index

DelområdeK.H.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de två mål vi ställt upp.

Delmål

Övergripande nyckeltal

DelmålK.H.K Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Bilen

DelmålK.H.B1 Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Bränslet

DelmålK.H.B2 Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Beteendet

DelmålK.H.B3 Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra
Delområde K.H
Uppdaterad: 2024-06-14