Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i kollektivtrafiken

Inspirerade av Svensk kollektivtrafiks så kallade fördubblingsmål formulerar vi målet att resesträckan per person i kollektivtrafiken ska fördubblas mellan åren 2010 och 2030.
Riket
Kungsör
Referensutveckling

För riket som helhet definieras resesträckan H4A som det totala antalet personkilometer som utförs i Sverige med landbaserad kollektivtrafik (på väg och räls), dividerat med folkmängden. Index H4 defineras sedan som

Formel

där H4A2010 är värdet på H4A år 2010.

För kommuner definieras resesträckan H4AKH som det totala antalet personkilometer som utförs med lokal eller regional kollektivtrafik i det län den aktuella kommunen ligger i, dividerat med folkmängden i detta län. Index H4KH definieras sedan på samma sätt som för riket som helhet.

Delmål K.H.H.4
Uppdaterad: 2020-10-06