Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i kollektivtrafiken

Inspirerade av Svensk kollektivtrafiks så kallade fördubblingsmål formulerar vi målet att resesträckan per person i kollektivtrafiken ska fördubblas mellan åren 2010 och 2030.
Riket
Jönköping
Referensutveckling

Indikatorer

Måluppfyllelse (H4_KH)

IndikatorK.H.H.4.0 Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik till år 2030 jämfört med år 2010

Resesträcka (H4A_KH)

IndikatorK.H.H.4.A Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)
Delmål K.H.H.4
Uppdaterad: 2020-02-10