Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bränslet

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Indikatorer

Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (B2A_KH)

IndikatorK.H.B2.A Andel förnybar drivmedelsenergi som levererats till tankställen inom kommunens gränser, samt till kollektivtrafiken (%)

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (B2B_KH)

IndikatorK.H.B2.B Den procentuella andelen av den körda sträckan i kollektivtrafiken där förnybara drivmedel används
Delmål K.H.B2
Uppdaterad: 2024-06-09