Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittliga koldioxidutsläpp hos nya fordon

Riket
Gotland

Indikatorer

Personbilar

IndikatorK.H.B1.H.1 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar (g CO2/km)

Lätta lastbilar

IndikatorK.H.B1.H.2 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade lätta lastbilar (g CO2/km)
Delmål K.H.B1.H
Uppdaterad: 2024-03-27