Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade personbilar

Antal nyregistrerade personbilar per 1 000 kommuninvånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.
Indikator K.H.B1.B
Uppdaterad: 2019-03-27