Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade personbilar

Antal nyregistrerade personbilar per 1 000 kommuninvånare
Mätområde Datum Värde (Antal/1 000 inv)
Kil 2007 23,5
Kil 2008 18,8
Kil 2009 14,6
Kil 2010 18,6
Kil 2011 19,4
Kil 2012 14,6
Kil 2013 16,3
Kil 2014 15,8
Kil 2015 18,7
Kil 2016 21,4
Kil 2017 20,4
Kil 2018 16,1
Kil 2019 14,7
Kil 2020 13,0
Kil 2021 16,8
Datakälla: Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

Indikator K.H.B1.B
Uppdaterad: 2022-03-01