Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fordon i trafik

Riket
Oskarshamn

Indikatorer

Personbilar

IndikatorK.H.B1.A.1 Antal personbilar i trafik per 1 000 invånare

Lätta lastbilar

IndikatorK.H.B1.A.2 Antal lätta lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Tunga lastbilar

IndikatorK.H.B1.A.3 Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Bussar

IndikatorK.H.B1.A.4 Antal bussar i trafik per 1 000 invånare
Delmål K.H.B1.A
Uppdaterad: 2024-03-24