Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel personbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Mätområde Datum Värde (%)
Nacka 2006 0,00
Nacka 2007 0,00
Nacka 2008 0,00
Nacka 2009 0,00
Nacka 2010 0,00
Nacka 2011 0,00
Nacka 2012 0,01
Nacka 2013 0,22
Nacka 2014 0,66
Nacka 2015 1,15
Nacka 2016 1,99
Nacka 2017 2,95
Nacka 2018 4,48
Nacka 2019 7,48
Nacka 2020 11,88
Nacka 2021 17,28
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2021, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon/vätgasfordon.

Analys
Andelen nollutsläppsbilar som rullar på våra vägar bestäms i första hand av hur många nya sådana bilar som säljs. Denna nybilsförsäljning analyseras i indikator B1J.

Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.

Antalet personbilarna som kan köras med nollutsläpp delas upp i elbilar och laddhybrider i indikator B1E.

I indikator B1C visas andelen fossiloberoende personbilar, vilka utöver elbilar och laddhybrider också innefattar personbilar som kan köras på biodrivmedel.

Andelen nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp visas i indikator B1J.

Indikator K.H.B1.I
Uppdaterad: 2022-03-01