Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resevolymer i olika transportslag

Riket
Grästorp
Referensutveckling

Indikatorer

Resesträcka i personbil

IndikatorK.H.B3.A.1 Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita)

Resesträcka i kollektivtrafiken

IndikatorK.H.B3.A.5 Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)
Delmål K.H.B3.A
Uppdaterad: 2022-04-24