Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resvanor vid pendling och tjänsteresor

Riket
Oskarshamn
Delmål K.H.B3.L
Uppdaterad: 2022-04-03