Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Indikatorer

Beläggningsgrad i kollektivtrafiken (B3E_KH)

IndikatorK.H.B3.E Genomsnittlig andel upptagna sittplatser i offentligt subventionerad kollektivtrafik (%)
Delmål K.H.B3
Uppdaterad: 2022-05-30