Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beteendet

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Indikatorer

Andel resor med bil (B3G_KH)

IndikatorK.H.B3.G Procentuell andel av antalet inrikes resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil

Andel resor med gång eller cykel (B3B_KH)

IndikatorK.H.B3.B Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är gång eller cykel

Andel resor med kollektivtrafik (B3C_KH)

IndikatorK.H.B3.C Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är buss eller spårburen kollektivtrafik

Beläggningsgrad i kollektivtrafiken (B3E_KH)

IndikatorK.H.B3.E Genomsnittlig andel upptagna sittplatser i offentligt subventionerad kollektivtrafik (%)

Bilpooler (B3H_KH)

IndikatorK.H.B3.H Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?
Delmål K.H.B3
Uppdaterad: 2024-06-14