Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilpooler

Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?
Mätområde Datum Värde
Smedjebacken 2022 Nej
Indikator K.H.B3.H
Uppdaterad: 2022-05-14