Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilpooler

Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?
Mätområde Datum Värde
Karlskrona 2014 Nej
Karlskrona 2016 Nej
Karlskrona 2017 Nej
Karlskrona 2022 Ja
Indikator K.H.B3.H
Uppdaterad: 2022-05-14