Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kommunens verksamhet

Indikatorer för kommunkoncernen
Riket
Ragunda

Delmål

Index

DelmålK.V.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp

Övergripande nyckeltal

DelmålK.V.K Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Bilen

DelmålK.V.B1 Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Bränslet

DelmålK.V.B2 Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon
Delområde K.V
Uppdaterad: 2023-11-24