Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.
Delmål K.V.K
Uppdaterad: 2018-11-22