Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Indikatorer

Energianvändning i kommunens fordon (K2_KV)

IndikatorK.V.K.2 Använd energi i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar per anställd (MWh/årsarbetare)
Delmål K.V.K
Uppdaterad: 2018-11-22