Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kommunens verksamhet

Indikatorer för kommunkoncernen
Riket
Kungälv

Delmål

Index

DelmålK.V.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp

Bilen

DelmålK.V.B1 Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Bränslet

DelmålK.V.B2 Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon
Delområde K.V
Uppdaterad: 2021-11-19