Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Index

Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp
Riket
Hofors
Delmål K.V.H
Uppdaterad: 2022-05-11