Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i kommunens fordon

Det fossila fotavtrycket från kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar minskar om de blir energieffektivare (Bilen), körs med högre andel förnybara drivmedel (Bränslet), och körs kortare sträckor (Beteendet). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi som dessa fordon använder. Målet (H2_KV) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030.

Vi bedömer tyvärr att kvaliteten på data ännu är för dålig för att räkna ut denna måluppfyllelse. Vi visar ändå utvecklingen hos de tre bidragande faktorerna (H2A_KV, H2B_KV och H2C_KV).

Riket
Ljungby

Indikatorer

Bilen: Energieffektivitet (H2A_KV)

IndikatorK.V.H.2.A Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar (kWh/100 km)

Bränslet: Förnybarhet (H2B_KV)

IndikatorK.V.H.2.B Procentuell andel förnybar energi som används i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar

Beteendet: Körsträcka (H2C_KV)

IndikatorK.V.H.2.C Genomsnittlig körsträcka i personbil och lätt lastbil i kommunkoncernen per anställd (årsarbetare) (mil/capita)
Delmål K.V.H.2
Uppdaterad: 2023-09-24