Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i kommunens fordon

Det fossila fotavtrycket från kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar minskar om de blir energieffektivare (Bilen), körs med högre andel förnybara drivmedel (Bränslet), och körs kortare sträckor (Beteendet). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi som dessa fordon använder. Målet (H2_KV) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030.

Vi bedömer tyvärr att kvaliteten på data ännu är för dålig för att räkna ut denna måluppfyllelse. Vi visar ändå utvecklingen hos de tre bidragande faktorerna (H2A_KV, H2B_KV och H2C_KV).

Riket
Essunga

H2KV uppskattar det fossila fotavtrycket från kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar, och jämför det med motsvarande fotavtryck år 2010. Vi når H2KV=100 % då detta fotavtryck minskat med 80 %.

H2KV väger samman bidragen från bilen, bränslet och beteendet. Vi kan nå H2KV=100 % även om de tre benen bidrar olika mycket.

Vi definierar index H2KV enligt

Formel

där H2A2010KV är värdet på H2AKV år 2010, och motsvarande gäller för H2C2010.

Tyvärr bedömer vi kvaliteten på data ännu vara för dålig för att redovisa graden av måluppfyllelse H2KV.

Delmål K.V.H.2
Uppdaterad: 2023-09-24