Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon

Procentuell andel förnybar energi som används i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
Indikator K.V.H.2.B
Uppdaterad: 2018-11-22