Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittlig energieffektivitet hos kommunens fordon

Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar (kWh/100 km)
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014 (data i dessa publikationer hämtas i sin tur från Miljöfordon Syd), Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
Indikator K.V.H.2.A
Uppdaterad: 2023-09-24