Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bränslet

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Indikatorer

Andel förnybara drivmedel (B2A_KV)

IndikatorK.V.B2.A Den procentuella andelen förnybar drivmedelsenergi som används av personbilar och lätta lastbilar i kommunal verksamhet
Delmål K.V.B2
Uppdaterad: 2018-09-24