Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel förnybara drivmedel

Den procentuella andelen förnybar drivmedelsenergi som används av personbilar och lätta lastbilar i kommunal verksamhet
Mätområde Datum Värde (%)
Upplands-Bro 2009 12
Upplands-Bro 2011 8
Upplands-Bro 2012 8
Upplands-Bro 2013 12
Upplands-Bro 2014 13
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
Indikator K.V.B2.A
Uppdaterad: 2018-09-24