Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilen

Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar
Delmål K.V.B1
Uppdaterad: 2023-09-24