Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittliga koldioxidutsläpp hos fordon i trafik

Riket
Hofors

Indikatorer

Personbilar

IndikatorK.V.B1.H.1 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos personbilar i kommunal verksamhet (g CO2/km)

Lätta lastbilar

IndikatorK.V.B1.H.2 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos lätta lastbilar i kommunal verksamhet (g CO2/km)
Delmål K.V.B1.H
Uppdaterad: 2024-07-23