Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp

Riket
Lindesberg

Indikatorer

Personbilar

IndikatorK.V.B1.I.1 Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Lätta lastbilar

IndikatorK.V.B1.I.2 Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Delmål K.V.B1.I
Uppdaterad: 2023-09-24