Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp

Riket
Helsingborg
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.
Delmål K.V.B1.I
Uppdaterad: 2019-10-30