Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tjänstecyklar

Fråga: Erbjuder kommunen personalcyklar?
Mätområde Datum Värde
Skurup 2014 Nej
Skurup 2016 Nej
Skurup 2022 Nej
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Med personalcyklar menar vi förmåns- eller tjänstecyklar som också kan användas privat. Elcyklar räknas också in.
Indikator K.V.B3.W
Uppdaterad: 2022-05-14