Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tjänstecyklar

Fråga: Erbjuder kommunen personalcyklar?
Mätområde Datum Värde
Ljungby 2014 Nej
Ljungby 2016 Nej
Ljungby 2017 Nej
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Med personalcyklar menar vi förmåns- eller tjänstecyklar som också kan användas privat. Elcyklar räknas också in.
Indikator K.V.B3.W
Uppdaterad: 2022-05-14