Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tjänstecyklar

Fråga: Erbjuder kommunen förmånscyklar eller tjänstecyklar som också kan användas privat?
Mätområde Datum Värde
Kumla 2014 Nej
Kumla 2016 Nej
Kumla 2018 Ja
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.W
Uppdaterad: 2018-11-22