Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tjänstecyklar

Fråga: Erbjuder kommunen förmånscyklar eller tjänstecyklar som också kan användas privat?
Mätområde Datum Värde
Jönköping 2014 Nej
Jönköping 2016 Ja
Jönköping 2018 Ja
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.W
Uppdaterad: 2018-11-22