Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Sparsam körning

Fråga: Har kommunen genomfört systematisk utbildning i sparsam körning det senaste året, eller genomfört ett uppföljningsprogram?
Mätområde Datum Värde
Ovanåker 2017 Nej
Ovanåker 2018 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.T
Uppdaterad: 2018-11-22