Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Sparsam körning

Fråga: Har kommunen genomfört systematisk utbildning i sparsam körning det senaste året, eller genomfört ett uppföljningsprogram?
Mätområde Datum Värde
Katrineholm 2014 Nej
Katrineholm 2016 Nej
Katrineholm 2017 Nej
Katrineholm 2018 Nej
Katrineholm 2022 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.T
Uppdaterad: 2022-05-14