Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Sparsam körning

Fråga: Har kommunen genomfört systematisk utbildning i sparsam körning det senaste året, eller genomfört ett uppföljningsprogram?
Mätområde Datum Värde
Kalmar 2014 Ja
Kalmar 2016 Ja
Kalmar 2017 Ja
Kalmar 2018 Ja
Kalmar 2022 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.T
Uppdaterad: 2022-05-14