Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Samordnade varuleveranser

Fråga: Används samlastning på ett systematiskt sätt vid varuleveranser till några kommunala verksamheter?
Mätområde Datum Värde
Skurup 2014 Ja
Skurup 2022 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.Y
Uppdaterad: 2022-05-14