Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Samordnade varuleveranser

Fråga: Används samlastning på ett systematiskt sätt vid varuleveranser till några kommunala verksamheter?
Mätområde Datum Värde
Sandviken 2018 Ja
Sandviken 2022 Ja
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.Y
Uppdaterad: 2022-05-14