Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Ruttoptimering

Fråga: Har kommunen genomfört systematisk ruttoptimering i någon av sina verksamheter (t ex hemtjänsten), eller kräver kommunen sådan ruttoptimering i någon upphandlad tjänst?
Mätområde Datum Värde
Vallentuna 2014 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.X
Uppdaterad: 2018-11-22