Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Reseersättning

Fråga: Är det möjligt att få reseersättning då privat bil används i tjänsten, eller beviljas sådan bara i undantagsfall?
Mätområde Datum Värde
Lycksele 2014 Ja
Lycksele 2017 Ja
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Från och med år 2018 ställs frågan lite mjukare. Svaret "Nej" innebär att resersättning i privt bil kan beviljas i undantagsfall. Tidigare år motsvarar svaret "Nej" att sådan reseerättning aldrig betalas ut.
Indikator K.V.B3.U
Uppdaterad: 2018-11-22